Het belangrijkste is dat ik niet focus op wat niet kan maar samen met u zal kijken naar wat wel mogelijk is.
In principe zal ik alles oppakken wat noodzakelijk of wenselijk is.

U bepaalt!

Ik zie mezelf als coach met als belangrijkste taken:
 • U aan de hand nemen bij problemen met:
  - het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten
  - emoties en gedrag
  - het opbouwen en onderhouden van (sociale) contacten
  - uw werk of het vinden van (vrijwilligers-)werk
 • Een steuntje in de rug voor u zijn
 • Een luisterend oor
 • Samen aanpakken van problemen zodat u er niet meer alleen voor staat
Daarnaast zal ik als coach daar waar nodig hulp bieden met of door middel van:
 • huishoudelijke taken
 • lichamenlijke verzorging
 • uitleg psychofarmica
 • bewaken naleven medicatie
 • geven van adviezen, richtlijnen en tips
 • bewaken gezonde voeding en dag/nachtritme
 • bieden van aandacht en begrip