Ik hanteer afhankelijk van de situatie en omvang
van de werkzaamheden een tarief van

45 Euro per uur

Indien het een PGB betreft wordt het tarief in overleg met de gemeente vastgesteld.