VOOR WIE?

Psychiatrische thuiszorg kan zinvol zijn voor mensen met 1 of meerdere probleemgebieden:

Probleemgedrag:

Onder andere bij angst, passiviteit, verwardheid, depressie, eenzaamheid, dwangmatigheid en/of verslaving.

Dagelijks functioneren:
Problemen met alledaagse activiteiten zoals het doen van administratie, het uitvoeren en structureren van huishoudelijke en andere taken.

Psychisch:
Problemen met emoties, ongecontroleerd en/of chaotisch gedrag en alle aspecten waarbij de relatie met anderen problematisch is.

Sociaal:
Angsten bij het aangaan van intieme relaties, bij contacten met overheden, problemen met de omgang met familie en vrienden of het verlies van dierbaren.

------------------------------------------------------------------------------------------------

PIT is de afkorting voor Psychiatrische Intensieve Thuiszorg en kan worden ingezet als u thuis of in uw omgeving extra begeleiding nodig heeft.

PIT is bedoeld voor mensen met psychische of psychiatrische problemen, die door verpleegkundige ondersteuning en begeleiding in hun thuissituatie kunnen blijven zodat psychiatrische opname kan worden voorkomen.

De PIT verpleegkundige komt daarbij afhankelijk van de situatie gedurende een aantal maanden, 1 of meerdere keren per week, bij u thuis.